Dataskyddsbeskrivning för Brittas och Carinas Städtjänst Ab

Registrets upprätthållare

Brittas och Carinas Städtjänst Ab (2629157-1).

Kontaktperson för registret:

Markus Nordman
Brittas och Carinas Städtjänst Ab
Skolhusgatan 40
65100 VASA
040 679 6290
brittasocarinas@gmail.com

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas för att sköta och administrera kundrelaterade ärenden (offerering, försäljning, leverans och fakturering av produkter och tjänster, samt eventuella förfrågningar om stöd och reklamation).

Uppgifterna överlåts inte åt utomstående.

Registrets datainnehåll

Personens basuppgifter och kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare och arbetsuppgift).

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna fås av de registrerade personerna.

Uppgifternas förvaringstid

Uppgifterna sparas så länge och i sådan utsträckning som är behövligt med tanke på ändamålet (t.ex. kundförhållande, de erbjudna lösningarna/tjänsterna, beställning av nyhetsbrev).
Minimitiden för förvaringen av uppgifterna är den tid som anges i lagen.

Uppgifterna överlåts inte åt utomstående. Uppgifterna kan ändå överlåtas åt myndigheter ifall lagen så kräver.

Överlåtande av uppgifter utanför EU och ETA

Principen är att uppgifterna inte utlämnas till länder utanför EU och ETA. Leveransen av vissa varor och tjänster förutsätter ändå att uppgifterna utlämnas utanför EU. De här är:

 • Webbanalytik: Google Analytics (USA)

Principer för skydd av registret

Personuppgifterna finns i databaser som uppbevaras på servrar i låsta rum. Endast vissa namngivna personer i vars arbetsuppgifter det ingår har tillgång till utrymmena. Servern är skyddad med lämplig brandmur och tekniskt skydd.

Tillgång till databaserna har man endast med för ändamålet särskilt beviljade inloggningsuppgifter och lösenord. Registerupprätthållaren har begränsat tillgången till datasystemen  och andra plattformar så att endast de personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att lagenligt kunna behandla dem har tillgång till dem.

Registerupprätthållarens personal och andra personer har förbundit sig till tystnadsplikt och till att hemlighålla sådana uppgifter som de kan få tillgång till då de behandlar personuppgifterna.

Den registrerades rättigheter

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 1. Tarkastusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteröityä koskevat tiedot ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista ja täydentämistä.
 2. Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai luvattomasti.
 3. Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot siltä osin kuin ne eivät oli rekisterinpitäjän tehtävien kannalta tarpeellisia.
 4. Siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat siirrettävät henkilötiedot koneellisesti siirrettävässä muodossa toimitettavaksi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli kyseessä on tietosuojalainsäädännön perusteella siirrettävät tiedot.
  Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkoneen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä.

Cookies

Cookies som används av webbsajten:

 • _fbp: Facebook, användaridentifiering och spårning.
 • _gat_*: Google, ställa in Google Analytics.
 • _gid: Google, användaridentifikation.
 • moove_gdpr_popup: GDPR Cookie Compliance, lagrar användarnas cookieinställningar.
 • pll_language: Sivusto, sparar användarens språkval.
 • tk_ai: Sivusto, sparar kundvagnsinformation.
 • tk_qs: Sivusto, sparar kundvagnsinformation.
 • wordpress_test_cookie: Webbplats, cookietestning.
 • woocommerce_cart_hash: Webbplats, sparar kundvagnsinformation.
 • woocommerce_items_in_cart: Webbplats, sparar kundvagnsinformation.