Checklista för fönstertvätt

  • Putsning på in- och utsida av glasen
  • Putsning av dubbelsidiga fönster (fyra sidor glas)
  • Rengöring av karmar
  • Avtorkning av persienner
  • Spröjsade fönster (går det att klicka bort spröjsen gör vi det)
  • Inglasad balkong
  • Avtorkning av fönsterbleck (ytskikt som tillhör fasaden)