Dataskyddsbeskrivning för Brittas och Carinas Städtjänst Ab

Registrets upprätthållare

Brittas och Carinas Städtjänst Ab (2629157-1).

Kontaktperson för registret:

Markus Nordman
Brittas och Carinas Städtjänst Ab
Skolhusgatan 40
65100 VASA
040 679 6290
brittasocarinas@gmail.com

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas för att sköta och administrera kundrelaterade ärenden (offerering, försäljning, leverans och fakturering av produkter och tjänster, samt eventuella förfrågningar om stöd och reklamation).

Uppgifterna överlåts inte åt utomstående.

Registrets datainnehåll

Personens basuppgifter och kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare och arbetsuppgift).

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna fås av de registrerade personerna.

Uppgifternas förvaringstid

Uppgifterna sparas så länge och i sådan utsträckning som är nödvändigt med tanke på ändamålet (t.ex. kundförhållande, de erbjudna lösningarna/tjänsterna, beställning av nyhetsbrev).
Minimitiden för förvaringen av uppgifterna är den tid som anges i lagen.

Uppgifterna överlåts inte åt utomstående. Ifall lagen så kräver kan uppgifterna ändå överlåtas åt myndigheterna.

Överlåtande av uppgifter utanför EU och ETA

Principen är att uppgifterna inte utlämnas till länder utanför EU och ETA. Leveransen av vissa varor och tjänster förutsätter ändå att uppgifterna utlämnas utanför EU. De här är:

 • Webbanalytik: Google Analytics (USA)

Principer för skydd av registret

Personuppgifterna finns i databaser som uppbevaras på servrar i låsta rum. Endast vissa namngivna personer i vars arbetsuppgifter det ingår har tillgång till utrymmena. Servern är skyddad med lämplig brandmur och tekniskt skydd.

Tillgång till databaserna har man endast med för ändamålet särskilt beviljade inloggningsuppgifter och lösenord. Registerupprätthållaren har begränsat tillgången till datasystemen och andra plattformar så att endast de personer som lagenligt ska kunna behandla uppgifterna har tillgång till dem.
Registerupprätthållarens personal och andra personer har förbundit sig till tystnadsplikt. Med andra ord har de förbundit sig att hemlighålla de uppgifter de får tillgång till då de behandlar personuppgifterna.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning:

 • Kontroll: Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som gäller hen, samt också rätt att kräva att felaktiga uppgifter rättas till och bristfälliga uppgifter kompletteras.
 • Återkallning: Den registrerade har rätt att motsätta sig att hens uppgifter behandlas, ifall uppgifterna är insamlade utan lov eller i strid med lagen.
 • Radering: Den registrerade har rätt att be att hens personuppgifter raderas, i den mån de inte är nödvändiga för regsiterupprätthållarens uppdrag.
 • Förflyttning: Den registrerade har rätt att kräva att hens egna uppgifter förflyttas maskinellt till en annan registerupprätthållare.
 • Överklagande: Den registrerade har rätt att klaga hos dataombudsmannen, ifall hen anser att registerupprätthållaren har brutit mot gällande dataskyddslagstiftning.

Kakor (cookies)

Sajten använder följande kakor:

 • _fbp: Facebook, personifiering och monitorering av användarna.
 • _gat_*: Google, installation av Google Analytics.
 • _gid: Google, personifiering av användarna.
 • moove_gdpr_popup: GDPR Cookie Compliance, sparande av användarnas cookie-inställningar.
 • pll_language: Webbsajt, sparande av användarnas språkval.
 • tk_ai: Sivusto, sparar kundvagnsinformation.
 • tk_qs: Sivusto, sparar kundvagnsinformation.
 • wordpress_test_cookie: Webbplats, testning av cookies.
 • woocommerce_cart_hash: Webbplats, sparar kundvagnsinformation.
 • woocommerce_items_in_cart: Webbplats, sparar kundvagnsinformation.